Palvelumme

Tarjoamme oikeudellista osaamista mm. neuvontaa, asiakirjojen laatimista sekä avustamista oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu luottamuksellisuus ja kustannustehokkuus.

Veloitus perustuu suoritettuihin toimenpiteisiin ja käytettyyn aikaan. Alkuneuvottelussa annetaan pyydettäessä arvio kustannuksista. 

Yrityksille

Toimistomme on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja erityisesti konkurssimenettelyihin.

Tämän lisäksi hoidamme seuraaviin oikeudenaloihin kuuluvia toimeksiantoja:

  • prosessioikeus, oikeudenkäynnit
  • yhtiöoikeus
  • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
  • yleinen liikejuridiikka

Yksityishenkilöille

Yksityishenkilöille tarjoamme palveluja erityisesti seuraavaista oikeudenaloista:

  • perhe- ja jäämistöoikeus, esimerkiksi avioehdot, testamentit, perukirjat, perinnönjaot
  • sopimusoikeus
  • prosessioikeus
  • asunto- ja kiinteistöoikeus