Presentation

Advokatbyrå Nylund-Federley Ab erbjuder juridiska tjänster åt både företag och privatpersoner.

Som mål har vi att kunden alltid är nöjd med vår sakkännedom och service. Vi anser att detta är grunden för ett långvarigt kundförhållande.

Vi befinner oss i centrum av Helsingfors, i Aikatalo på Mikaelsgatan.

Vår byrå är medlem av Finlands Advokatförbund och i vår verksamhet följer vi deras vägledande regler och förordningar samt god advokatsed.

Tjänster

Vi erbjuder juridiskt kunnande genom bl.a. rådgivning, uppgörande av dokument samt biträdande vid rättegångar och förhandlingar.

Till våra verksamhetsprinciper hör förtroende och kostnadseffektivitet.

Vår debitering grundar sig på använd tid och utförda åtgärder. Vid den första diskussionen ges en arvodesuppskattning, om så önskas.

TILL FÖRETAG

Vår byrå är specialiserad på insolvensjuridik och speciellt på konkursförfaranden.

Därtill sköter vi uppdrag som berör följande juridiska områden:

 • processrätt, rättegångar
 • bolagsrätt
 • avtals- och skadeståndsrätt
 • allmän affärsjuridik

TILL PRIVATPERSONER


Åt privatpersoner erbjuder vi tjänster speciellt från följande rättsområden:

 • arvs- och familjerätt, som exempel äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar, arvskiften
 • avtalsrätt
 • processrätt
 • bostad-och fastighetsrätt

Personal

Marina Nylund-Federley

 • juris magister 2000, Helsingfors
 • vicehäradshövdning 2001, Raseborgs tingsrätt
 • advokat 2004
 • Asianajotoimisto Matti Kovero Oy 2001-2017
 • Advokatbyrå Nylund-Federley Ab 2018-

Språk: svenska, finska och engelska

Ilona Ojala

 • juris studerande