Tjänster

Vi erbjuder juridiskt kunnande genom bl.a. rådgivning, uppgörande av dokument samt biträdande vid rättegångar och förhandlingar.

Till våra verksamhetsprinciper hör förtroende och kostnadseffektivitet.

Vår debitering grundar sig på använd tid och utförda åtgärder. Vid den första diskussionen ges en arvodesuppskattning, om så önskas.

TILL FÖRETAG

Vår byrå är specialiserad på insolvensjuridik och speciellt på konkursförfaranden.

Därtill sköter vi uppdrag som berör följande juridiska områden:

  • processrätt, rättegångar
  • bolagsrätt
  • avtals- och skadeståndsrätt
  • allmän affärsjuridik

TILL PRIVATPERSONER


Åt privatpersoner erbjuder vi tjänster speciellt från följande rättsområden:

  • arvs- och familjerätt, som exempel äktenskapsförord, testamenten, bouppteckningar, arvskiften
  • avtalsrätt
  • processrätt
  • bostad-och fastighetsrätt